Ministerie van Vervoer Werwing van gestremdes en oortuig mondeling eksamenuitslag

Die uitslag van 'n mondelinge eksamen word deur die Ministerie van Vervoer, ongeskiktheid en oud-beoordelaars-eksamen afgelê
Die uitslag van 'n mondelinge eksamen word deur die Ministerie van Vervoer, ongeskiktheid en oud-beoordelaars-eksamen afgelê

'N Lys met die hoof- en reserwekandidate wat bepaal is as gevolg van die mondelinge en gestremde kandidate wat bepaal is as gevolg van die mondelinge eksamen van die permanente werkers met 'n gestremde en oud-veroordeelde (Skoonmaakbeampte) in die 16.01.2020de Blok-saal op Donderdag, 10 om 00:4. dit is bekend gemaak.


EKSAMENBESWARE

1) Wat die uitslae van die kandidate betref, kan die Eksamenkommissie binne 7 (sewe) werksdae na die bekendmaking van die uitslag appelleer.
2) Besware wat binne die vyf (vyf) werksdae nadat die eksamenkommissie bereik is, word deur die Eksamenkommissie beslis.
3) Die finale beslissing word per geregistreerde pos aan die appellant in kennis gestel.
4) Die petisie wat nie 'n Turkse Republiek ID-nommer, naam, van, handtekening en adres het nie, en die appèlle wat per faks gedoen word, sal nie in ag geneem word nie. (Vir diegene wat hul dokumente per pos sal aflewer, sal posvertragings nie in ag geneem word nie.)

Vir mondeling eksamenuitslaglys KLIK HIERSpoorwegnuus soek

Wees die eerste om te kommentaar lewer

kommentaar